Zadanie 1
Mosiężną kulę o średnicy 12 cm przetopiono na jednakowe kule o średnicy 2 cm. Ile małych kul otrzymano?

Zadanie 2
Oblicz objętość stożka który powstał przez obrót trójkąta prostokątnego równoramiennego którego przeciwprostokątna ma długość 6 pierwiastków z dwóch cm wokół:
a)jednej z przyprostokątnych
b) osi symetrii tego trójkąta.

1

Odpowiedzi

2010-04-12T08:00:54+02:00
1.
V=πr³*4:3
V₁duza kula
V₁=π6³*4:3=288π
V₂- jedna mala kula
V₂=π1³*4:3= 1,(3)π
288π:1,(3)π=216 malych kulek

2.

b) V=π*(6√2)²*6√2:3=144√2cm³
2 1 2