Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-12T13:50:29+02:00
Galerie postaci rozpoczynają trzy kobiety z XII i XIII w. o imieniu Swinisława. Pierwsza, z pochodzenia Rusinka, była żoną księcia śląskiego Bolesława Wysokiego; druga wyszła za księcia gdańskiego Mściwoja I; trzecia, wnuczka poprzedniej, była małżonką kasztelana wiślickiego Dobiesława. Z historii XVI w. wyróżnia się Florian Susliga (ok. 1520-1556?), słynny w Europie oszust, a z historii XVII w. - Jakub Susza (ok. 1604/1610-1687), unicki biskup chełmski i bełski. Jest tu też obecny Wawrzyniec Swinarski (1704-1761), kanonik poznański, który już w czasach saskich nadał chłopom na własność ich grunty. Występują w zeszycie dwaj bracia Surowieccy: Karol (1750/1754-1824), pisarz religijny, oraz Wawrzyniec (1769-1827), ekonomista i słowianoznawca. Do historii XIX w. należy bohater Wiosny Ludów na Węgrzech Leopold Surmacki (Zsurmay Lipót, ok. 1815-1867), a do historii XX w. - Stanisław Swianiewicz (1899-1997), ekonomista i sowietolog, świadek zbrodni katyńskiej. Z rodziny Suzinów warto zwrócić uwagę na filaretę i zesłańca, przyjaciela Mickiewicza, Adama Suzina (1800-1879), natomiast z rodziny Surzyńskich - na muzykologa i kompozytora, odkrywcę wielu staropolskich utworów muzycznych, ks. Józefa Surzyńskiego (1851-1919). Są tu dwie osoby związane z Podhalem: ks. Augustyn Sutor (1837-1907), działacz Towarzystwa Tatrzańskiego, i Augustyn Suski (1907-1942), poeta i działacz, zmarły w obozie Auschwitz. XX-wieczną literaturę i teatr reprezentują: Jacek Susuł (1930-1987), redaktor "Tygodnika Powszechnego", Artur Maria Swinarski (1900-1965), poeta, satyryk i dramaturg, oraz Konrad Swinarski (1929-1975), reżyser, twórca słynnych inscenizacji, m.in. w krakowskim Starym Teatrze.