Odpowiedzi

2009-11-03T20:31:26+01:00
Niestety nie mogę zrobić krzyżówki bo nie mam czasu ... przepraszam ale znaczenie Substratów to substancjie,które biorą udział w rekacji. Możesz usunąć jak cię to w żadnym stopniu nie satysfakcjionuje...
2009-11-03T20:43:36+01:00
S I A R K A
U
B
S
T
R
A
T
Y

Pierwiastek S to........
SUBSTRATY-nazwa każdego związku chemicznego, pierwiastka lub jonu, który ulega przemianie w wyniku reakcji chemicznej.
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-03T20:47:09+01:00
Powiększone litery to litery do hasła np. S ubstancja to substancja, a S to litera początkowa hasła głównego.


S iarka
prod U kt
pro B ówki
S tożkowe
Pros T e
R eakcja
g A zowy
T reści

1. Symbol "S" na układzie okresowym pierwiastków ma nazwę ...
2. substrat + substrat = ?
3. Podstawowy element sprzętu labolatoryjnego do wykonywania doświadczeń
4. Jeden z rodzaji kolb
5. Substancje ...
6. Przemiana w której wyniku powstaje nowa substancja o nowych właściwościach.
7. Jeden ze stanów skupienia.
8. Spis wszystkich stron tematów i nazw znajdujący się zazwyczaj na początku książki.


Substrat - nazwa każdego związku chemicznego, pierwiastka lub jonu, który ulega przemianie w wyniku reakcji chemicznej.

Dla Ciebie dla zrozumienia:
Na przykład mamy tlenek węgla, jednak musi się z czegoś składać. Tak więc składa się z tlenu + węgla.

Tlen + Węgiel = Tlenek węgla
^Substraty^ ^Produkt^

Tlen + Węgiel - substraty
Tlenek Węgla - produkt

Analogicznie:
Tlenek Azotu czyli.

Tlen + Azot = Tlenek Azotu
^Substraty^ ^Produkt^

Tlen + Azot - substraty
Tlenek Azotu - produkt