Odpowiedzi

2010-04-12T09:49:35+02:00
It is important because:
- we need air to breathe. We shouldn't cut down trees.
(potrzebujemy powietrze by oddychac. nie powinnyśmy wycinac drzew)

- we need clean air to breathe. Nowadays pollution of air leads to lots of allergies.
(potrzebujemy czystego powietrza do oddychania. obecnie zanieczyszczenie powietrza prowadzi do licznych alergii)

- we need water to drink. We shouldn't pollute it.
(potrzebujemy wody do picia, nie powiinismy jej zanieczyszczać)

- we need food to eat. We should take care of plants and animals because it gives us good quality of food.
(potrzebujemy pokarmu do jedzenia. powinnismy dbać o rosliny i zwierzęta, bo to da nam jedzenie dobrej jakości)

- we mustn't lead to dying out different animal and plant species - it could destroy balance in environment.
(nie mozemy doprowadzić do wymarcia róznych gatunkow zwierzat i roslin - to mogłoby zniszczyc równowage w srodowisku)

- the natural environment is our surroundings, we live there and thanks to that
(srodowisko naturalne jest naszym otoczeniem, zyjemy tu i dzieki niemu)

- clean surroundings makes us feel better.
(czyste otoczenie sprawia, że czujemy się lepiej)