Zad1
Zapisz drugi ,trzeci i czwarty wyraz ciągu arytmetycznego, w którym:
a)a₁=7 , r=-3
b)a₅=11 , r=2
c)a₇=-4, r=0
d)a₅=13 , a₆=6

zad2
podany ciąg jest ciągiem arytmetycznym. Ustal jego różnicę i podaj dwa pierwsze wyrazy tego ciągu.
a)a₁, a₂, 24 , 31, 38, ...
b)a₁, a₂, -3, -5, -7, ...
c)a₁, a₂, m+7, m-7, m-21, ...


zad3
a)zapisz trójwyrazowy ciąg arytmetyczny malejący , którego wyrazami są liczby pierwsze.

b)zapisz pięciowyrazowy ciąg arytmetyczny o różnicy 6, którego wyrazami są liczby pierwsze

Prosze o jak najszybsze rozwiązanie tych zadań!!!!!!

1

Odpowiedzi

2010-04-12T11:00:32+02:00
Zad1
a)a2=4 a3=1 a4=-2
b)a2=5 a3=7 a4=9
c)stały
d)a2=34 a3=27 a4=20 r=-7
zad2
a)a1=10 a2=17 r=7
b)-----
c)m+35 m+21 r=-14
zad3
a)a1=7 a2=5 a3=3
b)a1=5 a2=11 a3=17 a4=23 a5=29
powinno byc dobrze...
2 2 2