Odpowiedzi

2010-04-12T10:02:08+02:00
Jeżeli jest to graniczna wartość to cała energie dostarczona przez fotony jest przeznaczona na pracę wyjścia
Zapisujemy:
h*c/λ=W
gdzie:
h- stała Plancka = 6,626 * 10⁻³⁴
c- prędkość światła = 300 000 m/s = 3*10⁵ m/s
λ - długość fali światła = 200nm = 200*10⁻⁹ m
W - praca wyjścia

W= 6,626 * 10⁻³⁴ * 3*10⁵ / 200*10⁻⁹ = 99,39 * 10⁻²³ J
2 3 2