Odpowiedzi

2010-04-12T11:35:21+02:00
Sobór w kościele prawosławnym:
1.stała rada biskupów przy patriarsze autokefalicznym.
2.kościół katedralny.
Sobór Trydancki to sobór zwołany do Trydenu w 1545-1563,skierowany przeciw reformacji,głównie Lutrowi,ogłosił tzw.katechizm trydencki [streszczenie głównie dogmatów],zapoczątkował on kontrreformację.
Sobór Watykański II w 1962-1965 został zwołany przez Jana XXIII do Watykanu w celu odnowy kościoła wobec nowych warunków społeczno-politycznych, kontynuowany przez Pawła VI,wypowiedział się za reformami kościoła i życia religijnego.

Mam tylko takie informacje,ale możesz je przekształcić w wypracowanie.POZDRAWIAM.