10.Otrzymano roztwor nienasycony saletry potasowejw danej temperaturze.Zaznacz sposob otrzymania z niego roztworu nasyconego.
A.dolanie roztworu rozcienczonego
B/dodanie wody C.ogrzanie roztworu.D.odparowanie wody.
12.Otrzymano 0,5dm szesc, 90-procentowego roztworu kwasu siarkowego (VI)o gestosci 1,82 /cm szesc.
Oblicz mase tego roztworu.Podaj,ile gramow kwasu siarkowego (VI) znajduje sie w tym roztworze.
13.Oblicz,ile gramow jodku potasu KL wykrzstalizuje z roztworu nasyconego zawierajacego 50 g wody,jesli ten roztwor o temperaturze 40*C oziebimy do 10*C ( rozpuszczalnosc dla 10*c - 135g, dla 40*c - 160g )
14. Z 400 g 6-procentowego octu odparowano 80 g wody. Oblicz stezenie procentowe otrzymanego roztworu.
15.Rozpuszczalnosc chlorku sodu NaCl w wodzie w temperaturze 20*C wynosi 36g. Oblicz stezenie procentowe nasyconego roztworu chlorku sodu w podanej temperaturze.

1

Odpowiedzi

2010-04-12T14:05:19+02:00
10.D
12. V=0,5dm³=500cm³ d=1,82g/cm³ d=mr/V stąd mr=dV
mr=500*1.82g=910g - masa roztworu

cp=ms*100%/mr stąd ms=cp*mr/100%
ms=90%*910g/100%=819g - masa substancji, czyli kwasu siarkowego (VI)

13.gdy 40: rozp=160g soli/100g wody my mamy 50 g wody więc odpowiednio ms=80g
gdy 10: Rozp=135g soli/100g wody czyli dla 50g wody rozpuści się 67,5g soli.
Jednak my mieliśmy dodane do roztworu 80g, czyli część musiała się wykrystalizować: 80g-67,5g=12,5g

14.na początku: mr=400g cp=6% ms=cp*mr/100% ms=6*400/100=24g
po odparowaniu: mr=400g-80g=320g ms(nadal tyle samo)=24g
nowe cp=24*100%/320=7,5%

15.Rozp=36g soli/100g wody mr=mw+ms mr=136g ms=36g
cp=36*100%/136g=ok. 26,5%
76 2 76