1)Koń ciągnie wóz działając na niego siłą 500N pod kątem 30stopni do poziomu. Wóz pod wpływem tej siły porusza się ruchem jednostajnym. Oblicz wartość pracy jaką wykonał koń na drodze 1km.
2)Michał w czasie wakacji na wsi wyciągał wodę ze studni o głębokości 3m, któregoś dnia wyciągnął wiadro o ciężarze 50N w czasie 10s. Oblicz moc jaką osiągnął Michał w tym czasie.
3) Samochód napędzany silnikiem o mocy 44 000W porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym i w czasie 10s pokonuje odległość 200m. Oblicz wartość siły napędzającej ten samochód .
Bardzo proszę o rozwiązanie tych zadań. Ważne.

2

Odpowiedzi

2010-04-12T10:51:11+02:00
Zad.1
dane: F=500N, a=30*, s=1km, cos30* = 0,866
szukane: W

Jeśli układ porusza się ruchem jednostajnym, to oznacza to, że siła tarcia T
jest równoważona przez siłę ciągnącą Fcosa wykonującą pracę W przeciw
sile T.
W = F*s*cosa = 500N*1000m*0,866 = 433 000 J = 433 kJ
Zad.2
Dane:
t= 10 s
F=50 N
s=3m

Wzory:
P=w : t
W=s * F

Szukane:
P=?

Rozwiązanie:
W= 3m*50N
W=150J

P=150J : 10s
p=15 W

Zad.3
P= 44000 W
t = 10 s
s = 200 m
F = ?
P= W/t ; ale W = F*s
P = F*s/t
P*t = F*s
F = P*t/s

F = 44000 W* 10 s/200 m
F = 22 00 N = 2,2 kN
4 4 4
2010-04-12T10:52:24+02:00
1.
dane:
F=500N
a=30*
s=1km,
w=?
wzór
W = F * s

rozwiązanie:
sin 30 * F = 433 N
W = F*s= 433N*1000m= 433 000 J = 433 kJ
2.
Dane:
t= 10 s
F=50 N
s=3m

Wzory:
P=w : t
W=s * F

Szukane:
P=?

Rozwiązanie:
W= 3m*50N
W=150J

P=150J : 10s
p=15 W

3.P= 44000 W
t = 10 s
s = 200 m
F = ?
P= W/t ; ale W = F*s
P = F*s/t
P*t = F*s
F = P*t/s

F = 44000 W* 10 s/200 m
F = 22 00 N = 2,2 kN
4 5 4