Manganian (VII) potasu reaguje w zakwaszonym wodnym roztworze z nadtlenkiem wodoru zgodnie z równaniem:
2 KMnO4 + 5 H2O2 + 3 H2SO4 powstaje 2 MnSO4 + 5 O2 + 8H2O + K2SO4
Oblicz ile gramów 5-procentowego roztworu nadtlenku wodoru ulegnie rozkładowi pod wpływem 100cm3 0,1-molowego roztworu manganianu (VII)potasu.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-12T13:49:35+02:00