2 całosci 1/2 + 3 całości3/4=
5całości 1/2 + 7całości 6/7=
7całości 5/6-4całości 3/4=
8całosci1/5-5całosci5/6=
4całości1/2+12=
17-8całosci4/5=
2całosci1/2x(razy)1całośc3/5=
4całości1/5x2całosci3/7=
7całosci1/5:3całosci3/5=
4całosci1/2:3całosci3/5=
7całosci1/5:3całosci3/5=
12x3całosci1/4=
6całosci2/5:8=
3,24+7,6=
0,07+3,3=
12-5,7=
18,2-7,24=
200-14,7=
100x5,24=
0,24x1000=
5,7:100=
2,3x3,5=
8,4:0,04=
0,7:0,35=
7,21:0,7=
2zadanie
2,5+3całosci1/4=
6,75+2całosci2/3=
8,4-2całosci2/5=
7całości1/8-3,5=
2,25+(3całości1/2+4całości1/2)=
12,5-(7,2+1,8
15:(3,4+1całośc3/5)=
2x(7,5-2całosci1/2)=
3zadanie uporzadkuj rosnąca ułamki
1)1całosc1/2 ; 5/4 ; 0,7 ; 32/16 ; 1/4 ; 2,25
2)7,2; 14/2; 75/5; 5całosci1/3 ; 45/7 ; 6,25
Bardzo proszę o pomoc

3

Odpowiedzi

2010-04-12T11:25:07+02:00
2 całosci 1/2 + 3 całości3/4=2,5+3,75=6,25
5całości 1/2 + 7całości 6/7=5i7/14+7i12/14=13i5/14
7całości 5/6-4całości 3/4=7i10/12-4i9/12=3i1/12
8całosci1/5-5całosci5/6=8i6/30-5i25/30=2i11/30
4całości1/2+12=16i1/2
17-8całosci4/5=8i1/5
2całosci1/2x(razy)1całośc3/5=5/2*8/5=4
4całości1/5x2całosci3/7=21/5*17/7=51/5=10i1/5
7całosci1/5:3całosci3/5=36/5:18/5=36/5*5/18=2
4całosci1/2:3całosci3/5=9/2:18/5=9/2*5/18=5/4=1i1/4
7całosci1/5:3całosci3/5=36/7:18/5=36/7*5/18=10/7=1i3/7
12x3całosci1/4=12*13/4=39
6całosci2/5:8=32/5*1/8=4/5
3,24+7,6=10,84
0,07+3,3=3,37
12-5,7=6,3
18,2-7,24=10,96
200-14,7=185,3
100x5,24=524
0,24x1000=240
5,7:100=0,057
2,3x3,5=8,05
8,4:0,04=210
0,7:0,35=2
7,21:0,7=10,3
2zadanie
2,5+3całosci1/4=2,5+3,25=5,75
6,75+2całosci2/3=6i3/4+2i2/3=6i9/12+2i8/12=9i5/12
8,4-2całosci2/5=8,4-2,4=6
7całości1/8-3,5=7i1/8-3i1/2=7i1/8-3i4/8=3i5/8
2,25+(3całości1/2+4całości1/2)=2,25+8=10,25
12,5-(7,2+1,8)=12,6-9=3,6
15:(3,4+1całośc3/5)=15:(3,4+1,6)=15:5=3
2x(7,5-2całosci1/2)=2*5=10
3zadanie uporzadkuj rosnąca ułamki
1)1całosc1/2 ; 5/4 ; 0,7 ; 32/16 ; 1/4 ; 2,25

1/4;0,7;5/4;1i1/2;2,25

2)7,2; 14/2; 75/5; 5całosci1/3 ; 45/7 ; 6,25

5i1/3;6,25;45/7;14/2;7,2;75/5
2010-04-12T11:25:44+02:00
Rozwiązanie w załączniku ;)
Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-12T11:30:38+02:00
2½+3¾=2²/₄+3³/₄=5⁵/₄=6¹/₄
5½+7⁶/₇=5⁷/₁₄+7¹²/₁₄=12¹⁹/₁₄=13⁵/₁₄
7⁵/₆-4³/₄=7¹⁰/₁₂-4⁹/₁₂=3¹/₁₂
8¹/₅-5⁵/₆=8⁶/₃₀-5²⁵/₃₀=7³⁶/₃₀-5²⁵/₃₀=2¹¹/₃₀
4½+12=16½
17-8⁴/₅=16⁵/₅-8⁴/₅=8¹/₅
2½*1³/₅=⁵/₂*⁸/₅=4
4¹/₅*2³/₇=²¹/₅*¹⁷/₇=⁵¹/₅=10¹/₅
7¹/₅:3³/₅=36/5 :18/5=36/5*5/18=2
4½:3³/₅=9/2 :18/5=9/2*5/18=5/4=1¼
12*3¼=12/1*13/4=39
6²/₅:8=32/5 :8/1=32/5 * 1/8=⁴/₅
3,24+7,6=18,84
0,07+3,3=3,37
12-5,7=6,3
18,2-7,24=10,96
200-14,7=185,3
100x5,24=524
0,24x1000=240
5,7:100=0,057
2,3x3,5=8,05
8,4:0,04=210
0,7:0,35=2
7,21:0,7=10,3

2.
2,5+3¼=2,5+3,25=5,75=5³/₄
6,75+2²/₃=6³/₄+2²/₃=6⁹/₁₂+2⁸/₁₂=8¹⁷/₁₂=9⁵/₁₂
8,4-2²/₅=8,4-2,4=6
7¹/₈-3,5=7,125-3,5=3,625
2,25+(3½+4½)=2,25+8=10,25
12,5-(7,2+1,8)=12,5-9=3,5
15:(3,4+1⅗)=15:(3,4+1,6)=15:5=3
2(7,5-2½)=2*(7,5-2,5)=2*5=10

zad.3
a)
1½=1,5
5/4=1,25
0,7
32/16=2
1/4=0,25
2,25
rosnąco:1/4, 0,7 , 5/4, 1½, 32/16, 2,25

b)
7,2=7½
14/2=7
75/5=15
5⅓
45/7=6³/₇=6¹²/₂₈
6,25=6¼=6⁷/₂₈
rosnąco :5⅓ , 6,25 , 45/7, 14/2, 7,2 , 75/5