Odpowiedzi

2010-04-12T11:11:29+02:00
CaO + CO2 -> CaCO3

MCaO = 40 + 16 = 56 g/mol
nCaO = 25/56 = 0,45 mol

obj. molowa gazów w war. normalnych: 22,4 dm3/mol
vCO2 = 15 dm3
nCO2 = 15/22,4 = 0,67 mol

mamy nadmar CO2
powstanie 0,45 mol CaCO3
MCaCO3 = 40 +12 + 3*16 = 100 g/mol
mCaCO3 = 0,45 * 100 = 45g

Odp. powstanie 45 g CaCO3
1 5 1