1) Samochód o masie 1000kg jedzie z prędkością o wartości 20m/s i rozpoczyna ruch po łuku drogi o promieniu 50m. Oblicz wartość siły dośrodkowej działającej na ten samochód.
2) Na końcu sznurka o długości 10 zawieszono kamyk o masie 0,1kg. Sznurek wytrzymuje siłę rozciągającą o wartości 100N. Kamień wprowadzono w ruch po okręgu. Oblicz najkrótszy możliwy okres obiegu tego ruchu.
Help me! :)

1

Odpowiedzi

2010-04-12T11:15:02+02:00
1.
m = 1000 kg
V = 20 m/s
r = 50 m
F = ?

F = m * a

a = V2 /r

F = m * V2 / r

F = 1000 kg * 40 m2 / s2/ 50 m

F = 40000 N * m / 50 m

F = 800 N ; N = [ kg * m / s2]

2.
m-0,1 kg
f-100N
s-10m2 5 2