Mieszkasz w Londynie w następnym tygodniu planowałeś odwiedzić swoich znajomych anglików w ich domu na wsi ale przyjeżdza twoja rodzina z Polski i wszystko musisz odwołać.
Napisz list
-Powiadomisz ich o sytuacji w jakiej się znalazłeś
-uzasadnisz konieczność pozostania z rodziną w Londynie
-przeprosisz za zmianę planu
-zaproponujesz inny termin i miejsce spotkania
warunek list musi mieć od 120 do 150 słów pilne na dzisiaj

1

Odpowiedzi

2010-04-12T12:00:21+02:00

Dear friends.

Hello, how are you?

I am writting, because I can't visit you at Saturday.

I'm sorry, but my family is coming to me and I have to stay at home. My family want to see my flat and how I live. After they want to see Big Ben and see the sights London. My sister want buy new clothes, shoes too. I want show them what is worth to see, spend some time and do some photos with them . I don't see them since Christmas in 2009 year.

I'm sorry for change the plan. You must realise me. I'm suggesting meeting in next weekend at your house. What do you thing? I'm waiting for answer.


Greetings, imie


_ _ _ _ _ _ __ __ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _

Tłumaczenie:


Drodzy przyjaciele.

Cześć, jak się macie?

Piszę, ponieważ nie mogę odwiedzić was w niedziele.

Jest mi przykro, ale moja rodzina przyjeżdża do mnie i muszę zostać w domu. Moja rodzina chce zobaczyć moje mieszkanie i jak mieszkam. Później chcą zobaczyć Big Bena i zwiedzić Londyn. Moja siostra chcę również kupić nowe ubrania, buty. Chce pokazać im co jest warte do zobaczenia, spędzić z nimi trochę czasu i zrobić trochę zdjęć. Nie widziałem ich od świąt Bożego Narodzenia w 2009 roku.

Przepraszam za zmiane planu. Musicie mnie zrozumieć. Proponuję spotkanie w następny weekend w waszym domu. Co myślicie? Czekam na odpowiedź.


Z pozdrowieniami, imie
4 5 4