Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-12T17:54:22+02:00Jacek Soplica, znany też jako Ksiądz Robak, to postać fikcyjna epopei narodowej Adama Mickiewicza pt:"Pan Tadeusz". Jest ojcem Tadeusza Soplicy, przeciwnik rodu Horeszków. Czy Jacek Soplica może być uznany za bohatera romantycznego? Wniosku dostarczą poniższe argumenty.
Bohater przeżywa nieszczęśliwą miłość do Ewy Horeszkównej, ponieważ Stolnik Horeszka nie zezwolił na małżeństwo z powodu różnic społecznych, podając Soplicy czarną polewkę. Po drugie, przeżywa wewnętrzne rozterki, wyrzuty sumienia z powodu zbrodni na Horeszce. Jest zbuntowany przeciwko całemu światu, to patriota, poświęcający się dla ojczyzny. Teraz można omówić temat metamorfozy Jacka. Jest postacią dynamiczną. Słynął z warcholstwa i był znany jako awanturnik. Nie potrafił pokochać żony, choć była ona dobrą osobą i bardzo go kocha. Zaczął pić i wcześnie został wdowcem z maleńkim synkiem. Po tym wszystkim wstąpił do Zakonu Bernardynów, gdzie się wyciszył i uspokoił. Jest on także postacią tajemniczą, działającą w ukryciu, samotną. Zrezygnował z życia rodzinnego. Te argumenty przemawiają za tym, że Jacek Soplica to bohater romantyczny. Jednak niekoniecznie może być tak nazywany. Nie dokońca działa sam, szuka sojuszników powstania na Litwę, jest zapatrzony w osobę Napoleona Bonaparte. To człowiek pokorny, nie wywyższał się ponad tłum, był cichy i spokojny, osłaniał się kapturem Bernardyna. Jako ostatni argument mogę dodać, że skromność i pokora oraz hulaszczy tryb życia w młodości są nietypowe dla bohateraz romantycznego.
Reasumując, Jacek Soplica był młodym zbirem, ale przeistoczył się w pełnego wiary i pokory człowieka. Sądzę, że z powyższych argumentów wynika, iż Ksiądz Robak może być uznany za bohatera romantycznego. Mimo wszystko, dużo w życiu przeżył i należy mu się taki tytuł.
3 2 3