Odpowiedzi

2010-04-12T11:43:20+02:00
Fm = 7400 N ; ciężar na Marsie
gz = 10 N/kg ; przyspieszenie na Ziemi
gm = 10/2,7 N/kg ; przyspieszenie na Marsie
Fz = ? ; ciężar na Ziemi
1. obl. masę ciała, która jest wielkością niezmienną
F = m*g
Fm = m *gm
m = Fm/gm
m = 7400 N / 10/2,7 N/kg
m = 1998 kg
1. obl. ciężar ciała na Ziemi:
Fz = m *gz
Fz = 1998 kg *10 N/kg
Fz = 19980 N = 19,98 kN