2 zadania za 30 punktow dla najlepszego naj
1.Startujący samochód o masie 1000kg osiąga prędkośc v=20m/s w czasie t=4s.Ile wynosi średnia moc silnika samochodu w tym czasie?
2.Oblicz średnią moc silnika samochodu o masie m=1000kg który uzyskał prędkośc 72 km/h poruszając się ruchem jednostajnie zmiennym w ciągu t=10s od początku ruchu. Współczynnik tarcia f=0,01. Pomiń wpływ oporu powietrza

1

Odpowiedzi

2010-04-12T22:33:20+02:00
1.P = F * Vśr
P = a*m*v/2
P = mv*v/2t
P = 1000kg * 20m/s * 20m/s / 8s = 50000W

2. P = F*Vśr
P = (ma + mgf) * V/2
P = (V/t + gf) * mV/2
P = (2 + 0,1) * 10000 = 21000 W