1.Funkcja liniowa f pzyjmuje wartości dodatnie jedynie w przedziale (2,+∞) . jaki jest wzór tej funkcji?
2.Dana jest funkcja kwadratowa f(x)= x²+2x-4 . Zbiorem wartości tej funkcji jest ;
a.<-5,+∞)
b.<-1,+∞>
c.(-∞,-1>
d.(-∞,-5>

3. Wielomian W=׳-7x²-4x+28 .po rozłożeniu na czynniki ma postać ;
a. (x-7)(x-2)(x-2)
b. (x-7)(x-2)(x+2)
c. (x-7)(x-4)²
d.(x-7)(x+2)²
4.Dana jest funkcja kwadratowa f(x)= -x²+6x+c , do wykresu tej funkcji należy punkt A=(-2,-9) .Parametr cjest równy ;
a. -25
b.-17
c.7
d.17
5.Liczby -3,3,-1,1 są pierwaistkami wielomianu ;
a.W(x)=(x²-3)(x²+3)(x-1)(x+1)
b.W(x)= (x²-3)(x²+3)(x²-1)(x²+1)
c.W(x)=(x²-9)(x²-1)
d.W(x)= (x²+9)(x²-1)
6.Liczba 2 jest pierwiastkiem wielomianu W(x)=x³+mx²-3x+2. Parametr m jest równy ;
a.2
b.-2
c.1
d.-1
7.Wielomian W=x⁴-8x²+16 po rozłożeniu na czynniki ma postać;
a.(x²-4)(x²+4)
b.(x-2)²
c.(x²+4)²
d.(x+2)⁴
8.Równanie x² +4 =0;
a. nie ma pierwiastków
b. ma pierwiastki x₁=2,x₂=0
c. ma jeden pierwiastek x₀ =-2
d. ma jeden pierwiastek x₀= 2
9.Pierwiastki równania x² = x są;
a. tylko x= 1
b. tylko x= 0
c. x₁=0, x₂= 0
10.Dane są wielomiany W(x)= x⁴-5x³ +3, G(x)= 2x⁴ +4x³ +2. Wielomian W(x)-G(x) ma
a. -x⁴-x³+5
b.-x⁴-9x³+1
c.-x⁴-9x³ +5
11.Dany jest wielomian W(x)=2x³-x²-7. Wartość wielomianu dla x=-2 jest równa ;
a.-27
a.-19
c.13
d.5
12. Równanie x³+1=0;
a. ma tylko jeden pierwiastek,x=1
b. ma tylko jeden pierwiastek ,x=-1
c. ma dwa pierwiastki ,x₁=1,x₂=-1
d. nie ma pierwiastków

1

Odpowiedzi

2010-04-12T13:19:24+02:00
3.
W=x³-7x²-4x+28
W=x²(x-7)-4(x-7)
W=(x-7)(x²-4)
W=(x-7)(x-2)(x+2)

7.
W=x⁴-8x²+16
wzór skróconego mnożenia
(a+b)²=a²+2ab+b²
(x²+4)²=x⁴+8x²+16

10.
W(x)-G(x)=x⁴-5x³+3-(2x⁴+4x³+2)=X⁴-5x³+3-2x⁴-4x³-2=-x⁴-9x³+1

11.
W(x)=2*(-2)³-(-2)²-7=2*(-8)-4-7=-16-4-7=-27