Odpowiedzi

2010-04-12T12:49:40+02:00
A)1/2y + 3 = 7

1/2y = 7-3
1/2y = 4
y = 8

b)3/5y + 2/5 = 4

3/5y = 4 - 2/5
3/5y = 3 i 3/5
y = 6

c)y/2 + 1/3 = 7/6

y/2 = 7/6 - 1/3
y/2 = 5/6
y = 1 i 2/3

d)2y + 4 (dzielone przez 2) = 1/4y + 1

2y + 4 = 2/4y + 1
2y - 2/4y = 1 - 4
1 i 1/2y = -3
y = -2

e)1/3x + 2 = 4

1/3x = 4-2
1/3x = 2
x = 6

f)2/5x + 3/5 = 4

2/5x = 4 - 3/5
2/5x = 3 i 2/5
x = 8 i 1/2

g)x/2 + 1/4 = 10/8

x/2 = 10/8 - 1/4
x/2 = 1
x = 2

h)2x - 3 (dzielone przez 2) = 1/4 + x

2x - 3 = 1/2 + 2x
2x - 2x = 1/2 + 3
0 = 3 i 1/2
równanie sprzeczne


Co do punktów D i H to nie jestem pewien czy dobrze zrozumiałem (dzielone przez 2).
2010-04-12T12:59:52+02:00
A)1/2y + 3 = 7 / *2
y + 6 = 14
y = 8

b)3/5y + 2/5 = 4 / *5
3y + 2 = 20
3y = 18
y = 6


c)y/2 + 1/3 = 7/6 / *6
3y + 2 = 7
3y = 5
y = 3/5

d)2y + 4 (dzielone przez 2) = 1/4y + 1 / *4
4y + 8 = y + 4
3y = -4
y = -3/4

e)1/3x + 2 = 4 / *3
x + 6 = 12
x = 6

f)2/5x + 3/5 = 4 /* 5
2x + 3 = 20
2x = 17
x = 8.5

g)x/2 + 1/4 = 10/8 / *8
4x + 2 = 10
4 x = 8
x = 2

h)2x - 3 (dzielone przez 2) = 1/4 + x /*4
4x - 6= x
3x = 6
x = 2