Zad.1
Oblicz moc w opisanych sytuacjach:
a) Żarówka zużyła 120 J energii elektrycznej w ciągu 6 sekund,
b) Człowiek pcha wózek, działając siłą 100 N. Drogę 5m przebył w czasie 2s.
c) odkurzacz zużył 1,8 MJ energii elektrycznej w ciągu 1h.

Zad.2.
Oblicz:
a)Jaką pracę wyona silnik o mocy 2 kW w ciąu minuty?
b)W jakim czasie silnik o mocy 5 kW wykona pracę 2 MJ?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-03T22:35:37+01:00
Zad1.
a)
P=W/t
P=120J/6s=20W
b) W=F*S
W=100N*5m=500J
P=500J/2s=250W
c)
P=1,8MJ/1h=18000J/3600s=5W

zad. 2
a)
P=W/t
W=P*t
W=2kJ*1min=2000J*60s=120000J

b)
P=W/t
t=W/P
t=2MJ/5kW=20000J/5000W=4s