Odpowiedzi

2010-04-12T13:13:36+02:00
(4√3)²+6²=l²
16*3+36=l²
48+36=l2
84=l²
l=2√21

Pp=πr²
pp=π 48

pb=πrl
pb=π4√3*2√21
pb=24√7π

Pc=pp+pb
pc=48π+24√7π
Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-12T13:26:14+02:00
Jeżeli pole P ma się równać 36 π, to muszą być inne dane.
Promień musi być równy 2√3, a nie 4 √3.

Niech zatem:
r = 2√3
h = 6
mamy
l² = h² + r² = 6² + (2√3)² = 36 + 12 = 48 = 16*3
l = 4√3

Pc = Pp + Pb = π r² + π r l
Pc = π (2√3)² + π *(2√3)*(4√3) = 12π + 24π = 36π
Odp. Pole powierzchni stożka jest równe 36π j².