Prosze o rozwiązanie co najmniej 9 zadań podanych poniżej do 20 kwietnia 2010r:

1. Łódź płynąca w poprzek rzeki porusza się z prędkością v1 = 4 m/s w kierunku prostopadłym do prądu rzeki. Prędkość prądu rzeki wynosi vp = 3 m/s. Wyznaczyć konstrukcyjnie i rachunkowo prędkość wypadkową łodzi i kierunek tego wektora względem brzegu rzeki.

2. Ciężarek zawieszony na lince o długości l = 120 cm odchylono od pionu za pomocą poziomej siły F= 32 N na odległość d = 50 cm, tak że znalazł się w równowadze. Wyznaczyć konstrukcyjnie i rachunkowo ciężar ciała Q i siłę R napinająca linkę.

3. Jadący pojazd w ciągu 8 min przebywa drogę 8 km a w następnych 6 minutach dystans 16 km . Wyznacz średnią prędkość tego ciała w pierwszym i drugim etapie jazdy oraz średnią prędkość dwuetapową.

4. Pierwsza połowę drogi samochód przejechał z prędkością v1 = 80 km/h a drugą z prędkością v2 = 40 km/h. Jaka była średnia prędkość ruchu samochodu?

5. Samochód jadący z prędkością 20 m/s wyhamowuje swoją prędkość w czasie 20 sekund do 4 m/s. Obliczyć przyspieszenie pojazdu i napisać równanie przedstawiające funkcję prędkości od czasu{v(t)}. Znaleźć drogę przebytą przez ciało w przedziale czasu pomiędzy 5 i 15 sekundą.

6. Ciało porusza się ruchem jednostajnie opóźnionym i przebywa w czasie t = 8 s drogę s=180 m, mając ma na końcu tego odcinka prędkość v = 5 m/s. Wyznaczyć prędkość początkowa i przyspieszenie.

7. Stała siła F= 4 N działa na ciało o masie m=5 kg . Po jakim czasie prędkość ciała zwiększy się 8 krotnie w stosunku do prędkości początkowej v = 0,4 m/s, tzn. do prędkości z jaką poruszało się w chwili kiedy zaczęła na nie działać siła?

8. Obliczyć siłę potrzebną do przesuwania klocka ruchem jednostajnym po torze poziomym, jeśli masa klocka wynosi m = 100 kg, a współczynnik tarcia równy jest k = 0,20. Jaką pracą wykonuje się podczas tego ruchu na drodze 1000 m?

9. Obliczyć pracę wykonaną na przemieszczenie ciała o masie m = 1 kg ruchem jednostajnie przyspieszonym z przyspieszeniem a = 1 m/s2 na drodze s = 10 m, po torze poziomym, jeśli współczynnik tarcia wynosi f = 0,10. Ile wynosi siła powodująca ten ruch?

10. Pojazd o masie m = 2000 kg rusza z miejsca i po przebyciu drogi s = 150 m osiąga prędkość v = 20 m/s. Ruchowi towarzyszy siła oporu ruchu F = 15·105 N. Jaką energię uzyskał pojazd? Ile energii się rozproszyło? Jaką pracę wykonał silnik pojazdu?

11. Dźwig unosi w górę ciężar o masie m = 5 ton ze stałym przyspieszeniem a = 1,2 m/s2 na wysokość h = 10 m. Obliczyć pracę jaką wykona silnik dźwigu oraz moc tego urządzenia jeśli czas wykonania tej pracy 1·103 ms (milisekund) .

12. Na sanki o masie 2 kg poruszające się po lodowisku z prędkością 6 m/s położono paczkę o masie 10 kg. Z jaką prędkością będą poruszały się sanki z paczką? Tarcie między płozami sanek i lodem pomijamy. (Wskazówka: zastosuj zasadę zachowania pędu)

1

Odpowiedzi

2010-04-14T18:52:21+02:00
Zad. 1.
Zobacz załącznik 1.

V1 = 4m/s
Vp = 3m/s
4² + 3² = V²
16 + 9 = V²
V² = 25 /√
V = √25 = 5
V = 5m/s

3 4 3