1.Kto,według ciebie, i dlaczego ponosi największą odpowiedzialność za upadek Rzeczypospolitej?

2.Czy upadek Polski był nieunikniony? Przedstaw argumenty potwierdzające twoje stanowisko.

(Temat dotyczy rozbiorów Polski.Nie z internetu! Na co najmniej stronę w zeszycie)

1

Odpowiedzi

2010-04-12T15:24:23+02:00
1. Według mnie największą odpowiedzialność za upadek Rzeczpospolitej ponosi niesforna szlachta. Dbała ona tylko o swoje interesy, nie dbając o państwo. Nie chciała reform, nie chciała zmieniać ustroju politycznego, miała większą władzę od króla.

2. Myślę, że upadek Rzeczpospolitej był nieunikniony, gdyż RP była zmęczona wojnami, nie miała wojska, była zacofana, w praktyce rządziła Rosja, brak realnej władzy.

Poniżej przedstawiam przyczyny upadku/

Zewnętrzne:
- niekorzystna sytuacja międzynarodowa
- niedopuszczenie przez sąsiadów do zmian w Polsce
- przewaga militarna zaborców

Wewnętrzne:
- liberum veto
- obce dynastie na tronie Polskim
- niechęć szlachty do reform
- niski poziom umysłowy szlachty
- słabość militarna
- wolna elekcja
- wojny domowe
- słabość gospodarcza
- przywileje i prawa szlachty
- słabość władzy wykonawczej
- brak jedności
- wyzysk i ucisk chłopów i mieszczan
- niewykorzystywanie sukcesów militarnych
35 4 35