Odpowiedzi

2010-04-12T15:46:24+02:00
1. Z czerwonej kapusty. (wywar)
2.Wodorotlenek dobrze rozpuszczany w wodzie (zasada)
3. Zjawisko zatrzymania przez ciało stałe jonów lub cząsteczek rozpuszczalnych w gazie lub cieczy (sorpcja)
4. Związki chemiczne których roztwory wodne przewodzą prąd elektryczny (elektrolity)
5.Wskaźnik który pod wpływem zasad barwi sie na malinowo (fenoloftaleina)
6.Substancje które zmieniają barwe w zależności odśrodowiska (wskaźniki)
7.Sucha destylacja węgla- proces rozkłady węgla (pirogenizacja)
8.Związki chemiczne które zawierają kationy metalu oraz aniony reszty kwasowej (sole)
1. wywar
2. zasada
3. sopcja
4.elektrolity
5. fenoloftaleina
6.wskaźniki
7.pirogenizacja
8. sole