Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-12T14:21:19+02:00
Wykonując rysunek wyciągamy wniosek, że jeśli oś x jest osią symetrii punktów A i D to punkty o współrzędnych B=(3,2) i C=(6,0) są pozostałymi wierzchołkami.

Bok rombu obliczamy ze wzoru na odległość między dwoma punktami
|AD|=√(x₂-x₁)²+(y₂-y₁)²
|AD|=√3²+(-2)²
|AD|=√13
Długość |AD| jest bokiem rombu a
a=√13
Ob=4a=4√13

P=a×h, gdzie h jest wysokością trójkąta równobocznego powstałego w tym rombie poprzez przecięcie się przekątnych
zatem: h=a√3/2
P=a×a√3/2=a²√3/2
P=13√3/2