Odpowiedzi

2009-11-03T20:59:34+01:00
MCu(NO3)2=64u+2*14u+6*16u=188
mCu=64u/188u *100%=34,04%
nie ma siarczanu V jest IV albo VI

Siarczan(IV) potasu
mK2SO3=2*39u+32u+3*16u=158u
mK=78u/158u*100%=49,37%
nie wiem o jaki siarczan potasu ci chodziło więc zrobiłam 2
Siarczan(VI) potasu
K2SO4=2*39u+32u+4*16u=174
mK=78u/174u * 100%=44,83%

2009-11-03T21:00:14+01:00
Azotan (V) miedzi (II) to Cu(NO₃)₂ . metalem w tym związku jest miedź czyli Cu. z układu okresowego pierwiastków wiemy iż masa miedzi to 63.55, masa azotu to 14, a tlenu 16.
tlenów w związku jest 6 (3 x 2)
mnożymy więc 16 x 6 = 96.
azotów dwa czyli 14 x 2 = 28
wobec tego 63.55 musimy podzielić przez ogólną masę związku czyli 63.55+28+96 = 187.55 :
63.55 / 187.55 x 100% = 33.88 % (w przybliżeniu)

nie wiem, o który siarczan Ci chodziło - VI czy IV w każdym razie masz rozwiązanie dla obu przypadków:
siarczan (VI) potasu to K₂SO₄
metal - K
masa K - 39
39 x 2 = 78
S - 32
0 - 16
16 x 4 = 64

64+32+78=174 - masa całego związku
78/174 x 100% =~ 44,83% (w przybliżeniu)

siarczan (IV) potasu to K₂SO₃
2x 39 = 78 (K)
S- 32
O- 16
16 x 3 = 48

masa związku: 48+32+78=158
78/158 x 100% = 49.37%

mam nadzieję, że dobrze rachunkowo. :)
2009-11-03T21:01:41+01:00
Azotan(v) miedzi(II) Cu(NO3)2 m Cu= 64u, 2mN=28u, 6mO= 96u
m Cu(NO3)2=188u
188u--100%
64u--x
188x=6400%
x=34%


siarczan nie może być (V) wartościowy więc albo IV albo VI