Wystrzelony z pistoletu pocisk o masie m=10g, którego szybkość wynosi v=300m/s, wbija się w drewnianą belkę na głębokość s=5cm. Przyjmując, że ruch pocisku w drewnie jest ruchem jednostajnie opóźnionym, oblicz:
a) wartość średniej siły działającej na pocisk,
b) czas jego hamowania.

1

Odpowiedzi

2009-11-03T21:12:37+01:00
M = 10g = 0, 01kg
v = 300 m/s
s = 5 cm = 0,05 m

Ek = mv²/2
Ek = 0,01 x 300² / 2 = 450 J

a)
W = F x S
Ek = W
450 J = 0,05 F
F = 9 000N

b) s = at²/2
F = m x a
a = F / m
a = 9000 / 0,01 = 900 000 m/s²
s = 0, 05m

2s = at²
t² = 2s/a
t = (pierwiastek z) 0,1/900 000
t = pierwiastek z 0,000 0001
10 3 10