Odpowiedzi

2010-04-12T20:41:25+02:00
Zad1 str48
Przemysł jest bardzo ważnym sektorem gospodarki naszego kraju. Obejmuje zarówno wydawanie surowców jak tez wytwarzanie z nich rożnych produktów.
-energia
-maszyny
-surowce
-technologia
zad2 str48
Funkcje ekonomiczne
wytwarzanie energii , wydobywanie surowców mineralnych, wytwarzanie różnorodnych dóbr, pobudzanie rozwoju innych sektorów (np. transportu czy handlu), udział w tworzeniu PKB
Funkcje społeczne
tworzenie miejsc pracy, poprawa warunków życia ludności,
podnoszenie poziomu wykształcenie społeczeństwa
Funkcje przestrzenne
przekształcenie krajobrazu, rozrost terenów przemysłowych
zad3str 48
-górnictwo i kopalnictwo
-przetwórstwo przemysłowe
-energetyka, gazownictwo i zaopatrzenie w wodę
zad5 str49
cementownia-przetwórstwo przemysłowe
elektrociepłownia-energetyka, gazownictwo i zaopatrzenie w wodę
fabryka mebli-przetwórstwo przemysłowe
huta szkła-przetwórstwo przemysłowe
fabryka samochodów osobowych-przetwórstwo przemysłowe
rafineria ropy naftowej-górnictwo i kopalnictwo
rozdzielnia gazu-energetyka, gazownictwo i zaopatrzenie w wodę
kamieniołom-górnictwo i kopalnictwo
fabryka sprzętu gospodarstwa domowego-przetwórstwo przemysłowe
kopalnia węgla kamiennego-górnictwo i kopalnictwo
piekarnia-przetwórstwo przemysłowe
mam tylko tyle i mam nadzieje ze chociaż trochę pomogłam:)
4 4 4