Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-12T16:48:17+02:00
1. Jądra atomowe niektórych pierwiastków są nietrwałe i ulegają rozpadowi. Nietrwałe są jądra ciężkie (od bizmutu do końca układu okresowego) oraz takie w których jest za mało lub za dużo neutronów w stosunku do liczby protonów.

2. PROMIENIOTWÓRCZOŚĆ - naturalna i sztuczna.
- naturalna - polega na przemianie promieniotwórczych pierwiastków występujących samotnie w przyrodzie lub w związkach chemicznych.
- sztuczna - polega na przemianie promieniotwórczej w laboratorium otrzymanych jąder (nietrwałych) w wyniku zaplanowanej reakcji jądrowej.

3. Promieniowanie jądrowe jest emitowane w przemianach:
- alfa (rozpad alfa) - polega na wyrzuceniu z jądra cząstki alfa zawierającej dwa protony i neutrony w jądrze.
W wyniku rozpadu alfa powstaje jądro pierwiastka przesuniętego w układzie okresowym o dwa miejsca wstecz w stosunku do jądra macierzystego.
Promieniowanie alfa ma mały zasięg i małą energię - zatrzymuje je kartka papieru A4.

- beta - polega na wyrzucaniu z jądra elektronu powstałego w przemianie:
neutron (0) = proton (+) + elektron (-)
W wyniku przemiany beta powstaje jądro pierwiastka przesuniętego w układzie okresowym o jedno miejsce w przód w stosunku do jądra macierzystego. Zatrzymuje je grubsza blaszka aluminiowa.

- gamma - polega na emitowaniu promieniowania w postaci fali elektromagnetycznej. Promieniowanie to ma największą energię i zasięg. Zatrzymuje je grubsza płytka metalowa.

Pozdrawiam ;)
5 5 5