Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-13T16:56:16+02:00
Plan wydarzeń.

1. Lajos syn Ladokosa, król Teb przeklęty przez króla Pelopsa- początek nieszczęść całego rodu.
2. Przepowiednia wyroczni o jego śmierci z rak własnego syna.
3. Rozkaz Lajosa zabicia nowo narodzonego syna.
4. Oddanie chłopca przez sługę parze królewskiej z Koryntu.
5. Edyp u wyroczni dowiedział się ze zabije swojego ojca.
6. Ucieczka Edypa z Koryntu.
7. Zabicie przygodnego wędrowca- swego ojca.
8. Pokonanie przez Edypa potwora Sfinksa.
9. Ślub z Jakasta.
10. Dzieci Edypa i Okasty: Antygona i Ismena, Eteokles i Polinejkes,
11.Rozwikłanie przez Edypa własnej zagadki.
12. Przejęcie władzy w Tebach przez braci.
13. Przejęcie władzy przez Eteoklesa i niedopuszczenie do rządów brata.
14. Wyprawa Polinejka przeciw bratu.
15. Bratobójcza walka i śmierć obydwu.
16. Przejęcie władzy przez Kreona, brata Jokasty.
17. Zakaz króla pogrzebania zwłok Polinejkesa.
18. Sprzeciw Antygony-próba przysypania zwłok brata.
19. Surowa kara za niewykonanie nakazu-zamurowanie Antygony w jaskini.
20.Różne próby nakłonienia Kreona do zmiany rozkazu.
21. Wyraźna, zdecydowana odmowa króla.
22. Samobójcza śmierć Hajmona, syna Kreona.
23. Śmierć Eurydyki(żony Kreona)

Streszczenie:
Antygona złamała ustanowiony przez władcę rozkaz, czyli częściowo Kreon miał rację chcąc ją ukarać. Jednak nasza bohaterka przedstawiła swoje ważne argumenty. Zmarłego należy pogrzebać ( wg. prawa boskiego), Polinejskes był jej bratem, tłumaczyła Kreonowi, że uczucia w zyciu sa bardzo ważne. Kreon chciał być sprawiedliwym władcą i dlatego zakazał pogrzebać zdrajcę ( Polinejskesa ). Dlategozdecydował się ukarać Antygonę za złamanie rozkazu. Nie posłuhał ludu.
Problem władzy.
1. Rozkaz był uzasadniony.
2. Król chciał zachować autorytet wsród poddanych.
3. Kreon był despotą.
4. Jest równocześnie pyszny i żądny władzy.
5. Nie słuchał rozsądnychargumentów syna starca( wróżbity Tyrezjusza).


Prosze o najlepszą. Notatki mam z zeszytu j.polskiego :)