1.Komputer kosztował 3000zł. Ile będzie kosztował ten komputer po dwukrotnej obniżce cen o 15%?


2. Trzy pracownice- Anna, Barbara, Cecylia-podzieliły wynagrodzenie za pracę w stosunku odpowiednio 9:7:4. Jaki procent wynagrodzenia otrzymała każda pani?

2

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-04-12T14:40:33+02:00
Zad1.
15%= 0,15

0,15 * 3000 = 450 zł

3000 zł - 450 zł = 2550 zł

0,15 * 2550 = 382,5 zł

2550 zł - 382,5 zł = 2167,5 zł

Odp: Komputer po dwukrotnej obniżce cen o 15 % będzie kosztował 2167, 5 zł


zad2.
20 - 100% 9 - x % dzielimy na krzyż x= 45 % Pani Anna - 45 % tak samo robimy z resztą czyli pani Barbara będzie miała 35 % a pani Cecylia 20 %
2010-04-12T14:41:45+02:00
9x+7x+4x=y
y=20x
20x=100%
x=5%
9*5%=45%
7*5%=35%
4*5%=20%