1.Rozwiąż algebraicznie układ równań:
{2x-y=4
{6x-3y=12

2.wyznacz równanie prostej przechodzącej przez punkt(1,3) równoległej do prostej y=2/3x-4


3.Wyznacz liczby x i y, jeżeli wiadomo, że liczba y jest o 3 większa od liczby x oraz liczba x jest dwukrotnością liczby y

1

Odpowiedzi

2010-04-12T15:44:31+02:00
Pierwsze mam tylko ;p .

2x-y=4/*(-3)
6x-3y=12

-6x+3y=-12
6x-3y=12

0=0