Oblicz Twierdzeniem Talesa!!!!Ratunku
1)w trójkącie ABC mamy:AB=10cm,BC=15cm,AC=12=cm.
Na boku AB odmierzono odcinek AD=4cm przez punkt D przeprowadzono prostą równoległą do AC która przecieła bok BC w punkcie E.Oblicz długość odcinków BE i DE.
2)W trapezie ABCD, w którym AB//CD przedłużono boki ADi BC do przecięcia się w punkcie E. Oblicz długość odcinka CE, gdy AD=4cm,BC=4,8cm,DE=6cm.
2"Oblicz długość CE i ED gdy AB=10cm,BC=6cm,CD=7,5cm,AD=8cm.

Z góry Bardzo DZIĘKUJE...!!!xD
Na jutro...!!!!

2

Odpowiedzi

2009-11-03T21:07:05+01:00
1.)
12/10=DE/6
DE=7,2
12/15=7,2/BE
BE=9
2.)
6/CE=4/4,8
CE=7,2

10/8+DE=7,5/DE
DE=24
24/CE=8/6
CE=18
1 4 1
2009-11-03T21:26:41+01:00
1) Z zadania wynika ( po wprowadzeniu wszystkich danych na rysunek), ze |AD|=10-6=4
Zatem, korzystamy z Tw. Talesa:
|BE|/6 = (15-|BE|)/4
=>|BE| = 9

|DE|/12 = 9+6 / 10+25

=> |DE| = 15/25 *12 = 7,2

2) |CE|/4,8 = 6/4
=> |CE|= 7,2

2''
x = |CE|
y= |DE|

Ułóżmy układ równań:
7,5/10 = (x+y) / (x+y+8+6)
y/x = 8/6

x+y = 42
y = (8/6) *x

x = 18 -> |CE|
y = 24 -> |DE|
1 5 1