Odpowiedzi

2010-04-12T14:51:33+02:00
Król Władysław Łokietek swój przydomek zawdzięczał niskiemu wzrostwoi. Odznaczał się odwagą i męstwem. Na ogół był cierpliwy i łagodny, ale bywał też stanowczy i bezwzględny, gdy wymagał tego interes państwa.