Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-12T14:52:04+02:00
Reklamacja – żądanie klienta kierowane do sprzedawcy lub wykonawcy usługi, pozostające w związku z niezadowalającą jakością towaru lub usługi - przede wszystkim żądanie wymiany, naprawy towaru lub poprawienia usługi, jak również żądanie zwrotu pieniędzy za towar lub usługę, bądź obniżenia ceny.


W prawie cywilnym gwarancja odnosi się do gwarancji jakości rzeczy sprzedanej bądź gwarancji samoistnej (autonomicznej), której szczególną formą jest gwarancja bankowa.
Gwarancja jakości to ogół dodatkowych uprawnień, których zbywca rzeczy lub prawa może udzielić jego nabywcy.Gwarancja międzynarodowa producenta jest jego zobowiązaniem do świadczenia usług serwisowych w przypadku reklamacji produktu poza krajem, w którym ów produkt został nabyty.


Curriculum vitae, CV lub c.v. (łacina bieg życia, przebieg życia) – życiorys zawodowy.


List motywacyjny – list składany najczęściej przez kandydata na miejsce pracy. Dokument ten składa się także w innych celach, np. starań o awans, podwyżkę itp. List motywacyjny bywa określany jako list intencyjny.
Dokument ten jest obok CV wymagany przez większość pracodawców jako warunek przyjęcia do procesu rekrutacyjnego na stanowisko pracy.

Mam nadzieje że będzie dla mnie NAJ :)DZIĘKI Z GÓRY :*

POZDROWIENIA ;)
6 3 6