Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-12T14:51:20+02:00
1.- Nie warto się kłócić. Nigdy nie przynosi to korzyści
- Człowiek zakochany potrafi wiele, nawet zaryzykować życie (Julia ryzykowała pijąc miksturę)
-Ludzie potrafią się zmienić pod wpływem miłości (główni bohaterowie przez cały utwór dojrzewali)
- Kobiety nie zawsze są słabsze psychicznie od mężczyzn
-Istnieje miłość do śmierci, miłość wymaga poświęceń
-Ludzie popełniają wiele błędów

2.Przypowieść, inaczej parabola, to utwór narracyjny z życia codziennego, zawsze prawdopodobny, którego celem jest wyjaśnienie przy pomocy porównania nadrzędnych praw moralnych, filozoficznych czy religijnych. przypowieść biblijna - to opowiadanie zmyślone, lecz prawdopodobne, mające na celu wyjaśnienie przy pomocy obrazu (porównania) tajemnicy Królestwa Bożego, jego istoty i wymagań stawianych człowiekowi.
Przypowieść biblijną cechuje:
- oszczędność słów, podkreślających tylko rzeczy istotne, zaczerpnięte z życia codziennego; sytuacje i sylwetki, postaci uchwycone krótko,
- forma i treść prosta, wymowna, obrazowa, a jednocześnie zagadkowa, wymagająca wyjaśnień,
- trafne podanie przy pomocy porównania jakiejś prawdy ogólnej w formie krótkiej maksymy czy przysłowia,
- apelowanie do sumienia i współczucie dla biednych i nieszczęśliwych
Przypowieści biblijne uczą człowieka godnie żyć, ukazując prawdy moralne, wzory osobowe, postawy dobra i zła oraz motywy postępowania ludzi. Ponadto obrazują ludzkie uczucia i obyczaje oraz życie codzienne.
Miłosierny Samarytanin - wzór prawdziwej miłości bliźniego
- przykład postawy moralnej człowieka miłosiernego i litościwego, pouczający, że bliźnim jest każdy człowiek bez względu na na rodowość, rasę czy stopień pokrewieństwa.
- przypowieść moralna, zawierająca również treści dogmatyczne o miłosiernym umiłowaniu grzeszników przez Boga.
- w znaczeniu alegorycznym Samarytanin to miłosierny Chrystus, poraniony człowiek - grzeszna ludzkość, a wino i oliwa - sakramenty święte kojące rany grzechu.
daj naj
9 2 9