Odpowiedzi

2010-04-12T15:13:01+02:00
Miejscowość i data (związana z treścią książki)

mjr Kellet
Wlk.Brytania
Sztab Przyznawania Odznaczeń Wojskowych w Wielkiej Brytanii

Podanie
Zwracam się z prośbą o przyznanie Witoldowi Urbanowiczowi najwyższych odznaczeń wojskowych,jakimi są Virtuti Militari i Krzyż Walecznych.
Uważam,że ten wybitny dowódca wojskowy zasługuje na tego rodzaju odznaczenia.
Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojego podania.

( Podpis odręczny)
Kellet.

25 4 25