PROSZĘ POMÓŻCIE!!!

Tekst pt."Na lipę" Jana Kochanowskiego

Uczony gościu! Jeśli sprawą mego cienia
Uchodzisz gorącego letnich dni promienia,
Jeślić lutnia na łonie i dzban w zimnej wodzie
Tym wdzięczniejszy, że siedzisz i sam przy nim w chłodzie:
Ani mię za to winem, ani pój oliwą,
Bujne drzewa nalepiej dżdżem niebieskim żywą;
Ale mię raczej daruj rymem pochwalonym,
Co by zazdrość uczynić mógł nie tylko płonym,
Ale i płodnym drzewom; a nie mów:
"Co lipie Do wirszów?" - skaczą lasy, gdy Orfeus skrzypie.

1.Dokończ podane zdania.
W wierszu mamy do czynienia z liryką....
Adresatem utworu jest....
Tematem wiersza jest....

2.Wypisz z tekstu po jednym przykładzie epitetu apostrofy i metafory.

3.Odpowiedz co oznacza termin renesans.

4.Wymień trzy cechy fraszki jako gatunku literackiego.

5.Scharakteryzuj w kilku zdaniach człowieka renesansu.

6.W jaki sposób współcześni twórcy nawiązują do odrodzenia? Wymień trzy przykłady.

DAM NAAJJ!!!

1

Odpowiedzi

2010-04-12T14:57:02+02:00
1.Dokończ podane zdania.
W wierszu mamy do czynienia z liryką....bezpośrednią
Adresatem utworu jest....człowiek, przechodzący koło lipy
Tematem wiersza jest....(nie wiem miałam też fraszkę :"Na lipę" ale to był inny tekst)

2.Wypisz z tekstu po jednym przykładzie epitetu apostrofy i metafory.
epitet: zimna woda(zimnej wodzie)
apostrofa:Uczony gościu!
metafora:skaczą lasy, gdy Orfeus skrzypie (lasy przecież nie skaczą)

3.Odpowiedz co oznacza termin renesans.
Renesans-=nazwa epoki, oznacza odrodzenie, ponowne narodziny
4.
Fraszka;
-krotki utwór liryczny
-zazwyczaj rymowany lub wierszowany
-o tematyce humorystycznej
5.Jest to osoba wykształcona, o wszechstronnych zainteresowaniach, znająca swoje potrzeby i zaspokajająca je, żyjąca według poglądu ze to człowiek jest najważniejszy a nie jak twierdzono w średniowieczu religia, choć i w renesansie pełni ona kluczowa role.
6.
Nawiązują w sposób :
- malując lub rzeźbiąc nagie postacie
- budowle zakończone kopułami
- na ścianach swiątyń wykonane płaskorzeźby i freski


cos takiego:):)
52 4 52