1. W jakiej jednostce mierzy się poziom natężenia dźwięku?
2. Hałas o jakim poziomie natężenia jest szkodliwy dla człowieka?
3. Na czym polega ugięcie i odbicie fali głosowej?
4. Jaka jest prędkość rozchodzenia się dźwięku w powietrzu?
5. Wyjaśnij pojęcie szybkości ponaddźwiękowej.
6. Co to jest i czym się różni zjawisko echa i pogłosu?
7. Co to są ultradźwięki i gdzie znalazły zastosowanie?
8. Jak obliczamy praktycznie prędkość rozchodzenia się dźwęku?

Proszę o pomoc :-)

1

Odpowiedzi

2009-11-03T21:03:23+01:00
1. db
4.1000 km/s
5 Szybkość ponaddźwiękowa to nic innego jak ciało poruszające się z większą prędkością niż dźwięk.
6. Echo polega na wydaniu dźwięku, odbiciu się od jakiegoś ciała i powrócenia do miejsca jego emitowania.
8 2 8