Wyłącz czynnik przed znak pierwiastka
a)√ 12/25 ułamek
b)√18/49 ułamek
c)√1 i 11/16 ułamek
d)√6 i 3/4 ułamek
e)∛16/27 ułamek
f)∛25/64 ułamek
g)∛1 i 3/125 ułamek
h)∛3 i 7/8 ułamek
i)√a do potęgi 7 b ²
j)√16xdopotęgi 4 g dopotęgi 7
wszystkie liczby są pod pierwiastkiem
2)włącz czynnik pod znak pierwiastka:
a)√3/5
b)3√2/4
c)2/3√5
d)∛2/3
e)2∛3/5
f)3∛4/2
g)2a√x/3
h)3a²b√ab
Proszę o pomoc dziękuję i pozdrawiam!!!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-03T21:27:35+01:00
A)√ 12/25 ułamek=√12/5= 2√3 / 5
b)√18/49 ułamek = √18/7 = 3√2 / 7
c)√1 i 11/16 ułamek = √27/16 = 3√3 / 4
d)√6 i 3/4 ułamek = √27/4 = 3√3 / 2
e)∛16/27 ułamek = 2∛2 / 3
f)∛25/64 ułamek = ∛25 / 4
g)∛1 i 3/125 ułamek = ∛128/125 = 4∛2 / 5
h)∛3 i 7/8 ułamek = ∛31/8 = ∛31 /2
i)√a⁷b² = √a⁷ / b
j)√16x⁴ g⁷= 4x² / √g⁷

2)włącz czynnik pod znak pierwiastka:
a)√3/5= √3/5
b)3√2/4 = √18 / 4
c)2/3√5 = 2/ √45
d)∛2/3 = ∛2/3
e)2∛3/5 = ∛24 / 5
f)3∛4/2 = ∛108 / 2
g)2a√x/3 = √4a²x / 3
h)3a²b√ab = √9a⁴b²ab = √9a⁵b³
7 2 7