PILNE NA JUTRO:***

Zad.1.
a) Oblicz obwód sześciokata foremnego wpisanego w okrąg o promieniu 4 cm
b) Oblicz obwóg kwadratu wpisanego w okrąg o promieniu 8 cm
c) -||-||-||- trójkąta równobocznego wpisanego w okrąg o promieniu 2 cm

Zad. 2

W okrąg p prommieniu 12 cm wpisano sześciokąt foremny i na tym okręgu opisano szesciokąt foremny. Oblicz różnicę obwodów tych sześciokątów.

DAAAM NAJ !!!!!:****

Te zad są w ZBIORZE ZADAŃ na stronie 67 - do ggimnazjum MATEMATYKA 2 - TAKIE NIEBIESKIE

HEEEEEEEEELP!!!!

3

Odpowiedzi

2010-04-12T15:13:00+02:00
2010-04-12T15:14:49+02:00
1.a) a=r=4 obw=24
b)czyli srednica okręgu to przekątna kwadratu, czyli a√2=16, stąd a=8√2
obw=32√2
c)2h/3=r czyli 2h/3=2 stąd h trójkąta to h=3
a=2h√3/3 czyli a=2√3
obw=6√3

2.a-dł. boku sześciokąta wpisanego, a=r b-opisanego
Obw wpisanego=6a=6*12=72
Obw opisanego:
b=2r√3/3 b=8√3 obw=6*8√3=48√3
2010-04-12T15:39:57+02:00