Odpowiedzi

2016-09-20T19:05:17+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

1.       Cieszę się, że on przyjdzie. – Ich freue mich, dass er kommt.

2.       Ania powiedziała mi, że mnie lubi. – Ania hat mir gesagt, dass sie mich mag.

3.       Słyszałam, że na wakacjach byłaś nad morzem. – Ich habe gehӧrt, dass du in den Sommerferien am Meer warst.

4.       Boję się, że nie zdążę na pociąg. – Ich habe Angst, dass ich den Zug verpasse.

5.       Mam nadzieję, że Tomek zdał egzamin. – Ich hoffe, dass Tomek die Prüfung bestanden hat.