1.Dokończ następujące równania reakcji chemicznych. (jeśli trzeab dobierz współczynniki)
a) K2O + H2SO4 --->
b) CaO + HNO3 --->
c) Al2O3 + HCl --->
d) MgO + H2S --->
e) PbO + H2SO4 --->
f) Na2O + HNO3 --->
g) FeO + H2SO3 --->
h) Li2O + H2S

2. Uzupełnij równania reakcji chemicznych.
a) Fe + H2SO4 ---> ....... + ........
b) PbO + ....... ---> PbSO4 + ........
c) H2S + ........ ---> MgS + .........
d) Ca + ....... ---> CaCl2 + ........
e) KOH + HCl ---> ..... + .......
f) Al2O3 + ..... ---> Al2(SO4)3
g) MgO + .......... ---> MgSO4
h) ...... + Ba(OH)2 ---> Ba3(PO4)3

Pilnie na teraz. Ale jak to rozwiążecie to daje następne zadania. Jeśli ktoś rozwiąże wszystkie zad. daje naj!!

1

Odpowiedzi

2012-07-21T23:38:14+02:00

Zadanie 1. Dokończ następujące równania reakcji chemicznych. (jeśli trzeab dobierz współczynniki).


a) K₂O + H₂SO₄ ⇒ K₂SO₄ + H₂O
b) CaO + 2HNO₃ ⇒ Ca(NO₃)₂ + H₂O
c) Al₂O₃ + 6HCl ⇒ 2AlCl₃ + 3H₂O
d) MgO + H₂S ⇒ MgS + H₂O
e) PbO + H₂SO₄ ⇒ PbSO₄ + H₂O
f) Na₂O + 2HNO₃ ⇒ 2NaNO₃ + H₂O
g) FeO + H₂SO₃ ⇒ FeSO₃ + H₂O
h) Li₂O + H₂S ⇒ Li₂S + H₂O

 

Zadanie 2. Uzupełnij równania reakcji chemicznych.


a) Fe + H₂SO₄ ⇒ FeSO₄ + H₂

lub: 2Fe + 3H₂SO₄ ⇒ Fe₂(SO₄)₃ + 3H₂
b) PbO + H₂SO₄ ⇒ PbSO4 + H₂O
c) H₂S + MgO ⇒ MgS + H₂O
d) Ca + 2HCl ⇒ CaCl₂ + H₂
e) KOH + HCl ⇒ KCl + H₂O
f) Al₂O₃ + 3SO₃ ⇒ Al₂(SO₄)₃
g) MgO + SO₃ ⇒ MgSO₄
h) P₄O₁₀ + 6Ba(OH)₂ ⇒ 2Ba₃(PO₄)₂ + 6H₂O

 

 

 

 

 

 

Pozdrawiam :)

33 4 33