Zad1 rozwiąż równanie
a)x/3 + x²=0
b)x² +6x +9=0
c) x²+6x=7
d) 2- 4x=3x²
zad2 narysuj wykres funkcji określonej na zbiorze liczb rzeczywistych , która:
-przyjmuje tylko wartości ujemne
-maleje w przedziale (-∞;0), rośnie w przedziale (0;3) i jest w przedziale (3;+∞)
zad 3 usuń wymierności z mianownika
a) 2+√3 /√5=
b) √7 +2 /√3 - 3=
c) 3 /√2 - 4 =
zad 4 rozwiąż następujące równanie
a) 4(x-3)-(x+1)(x-1)=5(x-1)-(x+3)²-2=
b) 2/3x = 2y=1
1/2x - 1/4y =-1

1

Odpowiedzi

2009-11-05T14:19:36+01:00