Dam najlepszą prace!
Ale również za spam zgłoszę spam. :)
Potrzebuje na dziś.
No i tak na jakieś 2 strony w zeszycie powinno starczyć. :)


Jaki wpływ na życie i gospodarke Japonii wywierają:
- wyspiarskie położenie
- górzyste ukształtowanie
- zróżnicowanie klimatyczne
- prądy morskie
- wulkanizm i trzęsienia ziemi
- rzeki o dużych spadach
- uboga baza surowcowa

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-14T17:46:12+02:00
1.Położewnie
-wschodnia Azja
-kraj wyspiarki na O. Spokojnym
-wyspy (Honsiu, Hokkaido, Sikoku, kiusiu, archipelag Riukiu)
2.Ukształtowanie powierzchni
-kraj wyżynno-górzysty
-wąski pas nizin, tylko na wybrzeżach
-liczne stozki wulkaniczne
-częste trzęsienia ziemi
-niebezpieczne są również trzęsienia dna morskiego wywołujące orgomne fale tsunami
3.Klimat
-wieksza część Japoni leży w strefie umiarkowanej, częśc południowa w strefie podzwrotnikowej, a archpelag Riukiu w strefie zwrotnikowej
-wszędzie klimat morski=oceaniczny
-klimat górski
-klimat monsumowy (monsumy oba wilgotne)
-tajfuny
-duży wpływ na klimat Japoni wywierają prądy morskie(Oja Siwo i Kuro Siwo)
4.Wody powierzchniowe
-gęsta sieć rzeczna
-rzeki krótkie o dużych spadkach wykorzystane do produkcji prądu elektrycznego i nawadniania pól ryżowych
5.Surowce mineralne
-niewielkie, trudno dostępne złoża węgla kamiennego, rud miedzi , cynku, cyny i ołowiu
-większość surówców, w tym 90% paliw Japonia musi spowodować (importować)
6.Przemysł
-słabo rozwiniętych przemysł wydobywczy
-doskonale rozwinięty przemysł przetwórczy(środków tronsportu, elektroniczny, włokienniczy, spożywczy)
**cechy przemysłu japoni
-duża automatyzacja prac
-miniaturyzacja
-przemysł materiałoenergooszczędny - towary o doskonałej jakości w stosunkowo niskiej cenie
-towary przeznaczone głównie na eksport
-japonia jest drugą potęgą gospodarczą świata (po USA)
7.Rolnictwo
-główne uprawy (ryż, drzewa morwowe, herbata, bawełna, soja)
-hodowla (bydło, trzoda chlewna, drób, sztuczne hodowle ryb małży perłopławów, jedwabniki
**cechy rolnictwa japoni
-warunki naturalne nie sprzyjające dla rolnictwa
-mało gruntów ornych
-Japonia zaspokoja potrzeby żywieniowe w 75%
-sztuczne nawadnianie
-duże nawożenie
-duża mechanizacja pracy
-duże rozdrobnienie gospodarstw
8.Ludność
-większość ludzi mieszka na nadbrzeżnych nizinach
-większość ludzi mieszka w miastach ponad 75% ogółu
-wielkie miasta są miastami portowymi
-ponad 10 miast przekroczyło milion mieszkańców
-główne miasta (Tokio, Osaka, Jakohoma, Sapporo, Hiroshima, Nagasaki, Kioto, Kobe, Nagoja)

mam nadzieje, że sie to przyda...
mi to podawała nauczycielka więc błędów tu nie ma...