Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami: »Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie.«

proszę o streszczenie tegO...tak na jedną stronę

1

Odpowiedzi

2009-11-03T21:07:12+01:00
Jezus, wyszedł na Górę Tabor gdzie zobaczył tłumy, a nastepnienie prystąpili do niegio uczniowe i nauczał ich słowami: "Błogosawieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy krółestwo niebieskie". Ci co się smucą, będą pocieszeni, cisi natomiast posiądą ziemię. Którzy pragną sprawiedliwości, będą nasyceni. Miłosierni dostapią miłosierdzia a błogosławieni czystego serca oni będą oglądac boga. Słudzy którzy wprowadzają pokój, zostaną nazwani synami bożymi, natomiast którzy cierpia prześladowanie dla sprwiedliwosci, do nich bedzie należeć królestwo niebieskie. Błogosławieni ci gdu ludzie wam urągają i prześladują was, i mówią kłamliwie wtedy wszystkie zło na was. Radujmy się i cieszmy sie bo wielka nagroda czeka u stóp Pana.