Potrzebuję odpowiedzi na pytania:

Poziom podstawowy
1. wzajemne zależności i relacje między organizmami w poszczególnych ekosystemach
2. wpływ codziennych zachowań i czynności w domu, szkole oraz miejscu pracy i zabawy na stan środowiska naturalnego
3. zapobieganie skutkom działalności człowieka w środowisku przyrodniczym
4. formy ochrony roślin i zwierząt
5. znaczenie środowiska naturalnego dla zdrowia człowieka
6. las, woda, powietrze – znaczenie, zanieczyszczanie, ochrona
7. źródła energii oraz zagadnienie energooszczędności
8. rola segregacji odpadów i wtórnego ich wykorzystania
9. styl życia przyjazny środowisku - zasady postępowania ekologicznego
10. światowe i krajowe organizacje ekologiczne (najważniejsze)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-04-14T15:05:30+02:00
1.PODNAWKI NA REKINIE.
RYBKI KORALOWE W UKWIAŁACH.
PTAKI ŻYJĄCE NA GAŁĘZIACH.
PIERWOTNIAKI W ROŚLINOŻERCACH.
BAKTERIE BRODAWKOWE NA KORZENIACH ROŚLIN MOTYLKOWYCH.
POROSTY NA KOMÓRKACH GLONÓW.
UKWIAŁY NA MUSZLACH KRABÓW
PTAKI NA DUŻYCH ROŚLINOŻERCACH AFRYKAŃSKICH.
PTAKI W SZCZĘKACH KROKODYLI.
4.Park narodowy,Rezerwat przyrody,Parki krajobrazowe,Obszar chronionego krajobrazu,Pomnik przyrody
7.energia cieplna oceanu,energia fal morskich,energia wodna,energia geotermiczna,energia jądrowa,energia wiatrowa
8.plusy segregacji odpadów :przetworzenie i wykorzystanie surowca wtórnego na nowe materiały, oszczędzanie miejsca na składowanie,ograniczenie ilości wprowadzonych szkodliwych trudno ulegających rozkładowi odpadów,ograniczenie zużycia surowca naturalnego,oszczędzanie zużycia energii,ograniczenia zanieczyszczeń do atmosfery,ograniczenie ilości odpadów i ścieków.
9.Aby żyć w zgodzie z naturą musimy o nią dbać to znaczy np:
-Zużywać mało wody
-Nie niszczyć roślin
-Nie zabijać zwierząt
-Nie wycinać lasów
-Zachęcać innych aby nie niszczyć przyrody
2 4 2