Odpowiedzi

2010-04-12T15:10:13+02:00
ODMIENNE :
- czasownik - co robi? co się z nim dzieje?
-rzeczownik - kto? co?
-przymiotnik - jaki? jaka? jakie? czyj? czyja? czyje? która? który? które?
-zaimek
-liczbnik

NIEODMIENNE:
-przyimek
-spójnik
-przysłowek - jak? gdzie? kiedy?
-partykuła
-wykrzyknik
1 1 1
2010-04-12T15:12:10+02:00
Części mowy:
- czasownik ( co robi? co się z nim dzieje?)
- rzeczownik (kto? co? )
-przymiotnik (jaki? jaka? jakie?)
- Przyimek (przed, nad, pod, obok, nieodmienna część mowy)
- Przysłówek (jak? gdzie? kiedy? skąd? dokąd?
- Liczebnik (ile? ilu? który? która?)
- Spójnik (i, oraz, albo, lecz)
- Partykuła ( pełni funkcje: -że (Idźże!) wzmacniająca
(nie) przecząca
- zaimek ( osobowe(ja) , dzierżawcze(mój) , wskazujące(ten) , pytające(kto?) , względne (kto) , zwrotny(się) , nieokreślony(ktoś) )

Części zdania:
- podmiot (kto? co?)
- orzeczenie (co robi? co się z nim dzieje?)
- dopełnienie (pytania przypadków, oprucz Mianownika i Wołacza np: z kim, z czym)
- okolicznik (jak? gdzie? kiedy? ską? dokąd?
- przydawka (jaki? jaka? jakie? który? która? które? czyj? czyja? czyje?
1 5 1