1. znajdż wzór funkcji liniowej, której wykres jest równoległy do wykresu funkcji y=-2x+3 i przechodzi przez punkt (1,3)

2. znajdź wzór funkcji liniowej, której wykres jest równoległy do wykresu funkcji f(x)=2-xpierwiastek3 i przechodzi przez punkt (2 pierwiastek3,-8)

3. znajdź wzór funkcji liniowej, której wykres przechodzi przez punkty o współezędnych:
a.(2,1) i (-2,-3)
b.( -1,1) i (-2,5)
c.(10,8) i (-100, -3)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-12T18:14:53+02:00
1. a₁ = a₂ = -2

A(1,3) czyli x=1 y=3

y=ax + b
3= -2×1 + b
b=5

y= -2x + 5

2. a₁ = a₂ = √3

A (2√3,-8) czyli x =2√3 y=-8

y=ax + b
-8 = √3 ×2√3 + b
-8 = 6 + b
b = -14

y= √3x - 14

3.
a. A(2,1); B(-2,-3)
y=ax + b

układ równań:
1=2a + b
-3=-2a +b
-

4=4a
a=1

1=2×1 +b
b= -1

y=x-1

b. A(-1,1) B(-2,5)

układ:
1=-1a + b
5=-2a + b
-

-4=a
a=-4

5=-2× -4 + b
5=8 + b
b= -3

y=-4x - 3