1.Po roku użytkowania samochód stracił 13% swojej wartości i został obecnie wyceniony na 43 500zł. Ile był wart samochód rok wcześniej ?2. W pewnym gimnazjum są trzy klasy trzecie. W klasie III a jest 16 chłopców i stanowią oni 50% tej klasy a w klasie III b jest 7 chłopców i stanowią oni 25% tej klasy, a w klasie III c jest 12 chłopców i stanowią oni 48% tej klasy. Jaki procent uczniów klas trzecich stanowią dziewczęta?

3

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-04-12T15:04:13+02:00
1. 100%-13%=87%
43 500 zł to 87%
x-cena samochodu sprzed roku
87% - 43 500
100% - x
87x=43 500*100
87x=4350000 /:87
x=50 000[zl]
Samocod rok wczesniej kosztowal 50 000 zl

2. IIIA
50% = 16, 100% = 32
chłopcy = 16 , dziewczyny = 16
IIIB
25% = 7
7÷25%×100% = 28 <-- cała klasa
Chłopcy = 7
Dziewczyny = klasa - chłopcy = 28 - 7 = 21
IIIC
12÷48%×100% = 25 <-- cała klasa
chłopcy = 12
dziewczyny = klasa - chłopcy = 25 - 12 = 13
Wszyscy uczniowie klas III = 32+28+25 = 85
Dziewczyny = 16+21+13 = 50
50 z 85 to x %
x = 50÷85×100% = 58,82% <--- Taki procent wszystkich uczniów klas III stanowią dziewczyny


Dasz najjj
2010-04-12T15:10:45+02:00
1.Po roku użytkowania samochód stracił 13% swojej wartości i został obecnie wyceniony na 43 500zł. Ile był wart samochód
rok wcześniej ?
100%-x
87%-43 500zł

x=(43 500 * 100):87
x=4350000:87
x=50 000

50 000 - 0,13 * 50 000 = 50 000 - 6 500 = 43 500
Odp. Rok wcześniej samochód kosztował 50 000zł.

2. W pewnym gimnazjum są trzy klasy trzecie. W klasie III a jest 16 chłopców i stanowią oni 50% tej klasy a w klasie III b jest 7 chłopców i stanowią oni 25% tej klasy, a w klasie III c jest 12 chłopców i stanowią oni 48% tej klasy. Jaki procent uczniów klas trzecich stanowią dziewczęta?

IIIa -
50%-16 chłopców
50%-16 dziewczynek
100%-32
IIIb
25%-7 chłópców
75%-21dziewczynek
100%-28
IIIc
48%-12 chłopców
52%-13 dziewczynek
100%-25
16+21+13=50- ilość dziewczynek ogółem.

32+28+25 = 85 osoby ogółem klasach 3
100%-85
x%-50
x=(50*100):85=5000:85=58,82%

Odp. 59% stanowią dziewczęta.

LUB
DODAJEMY PROCENTY
IIIa-50%
IIIb-75%
IIIc-52%
(50+75+52):3=177:3=59%
  • wiq
  • Początkujący
2010-04-12T15:14:33+02:00
1.
100% - 43500zł
113% - x

x-cena samochodu rok wcześniej

x=113%*43500zł/100%
x=49155zł

Odp: Przed obniżką kosztował 49155zł.

2.
Klasa IIIa - 16 chłopców, czyli 50% całości.
Klasa IIIb - 7 chłopców, czyli 25% całości.
Klasa IIIc - 12 chłopców, czyli 48% całości.

100%-50%=50%

Klasa IIIa - 16 dziewczyn.

25%*4=100%
7*4=28
28 - 7 = 21

Klasa IIIb - 21 dziewczyn

12 - 48%
x - 52%

x=52%*12/48%
x=13

Klasa IIIc - 13 dziewczyn.

Wszystkie III klasy:
Chłopcy:
7+16+12=35

Dziewczyny:
16+21+13=50

85 - 100%
50 - x

x=50*100%/85
x=około 86%

Liczba dziewczyn wynosi około 86%